BEHOV FOR EN STYRKET KVALITETS- OG KONTROLINDSATS I ENERGIMÆRKNINGSORDNINGEN