BFBE’s generalforsamling afholdes i år 10. april kl. 15.00 i Industriens Hus, HC Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Af praktiske grunde er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 27. marts. Senest en uge før den ordinære generalforsamling udsendes regnskab, budget samt evt. indkomne forslag og vedtægtsændringer.

Tilmelding til generalforsamlingen samt evt. forslag sendes til: tvn@bfbe.dk

Du finder dagsorden for BFBE’s generalforsamling her.