Factum2 A/S er optaget som ny medlemsvirksomhed i BFBE, hvor administrerende direktør Thomas B. Nedergaard på generalforsamlingen blev del af BFBE’s bestyrelse.

Indmeldelsen i BFBE kommer i forlængelse af CEO-skiftet i Factum2 A/S, hvor Thomas B. Nedergaard i december overtog roret for den landsdækkende virksomhed, bestående af hovedkontoret i Horsens samt 22 lokalafdelinger.

Han ser medlemskabet som en naturlig konsekvens af Factum2 A/S’ rolle som en af de store spillere på markedet for tilstandsrapporter og energimærkning og ser frem til at styrke samarbejdet mellem de certificerede virksomheder i branchen.

Factum2 A/S er blandt branchens top 6-virksomheder.

På generalforsamling 6. april indtrådte Thomas B. Nedergaard desuden i BFBE’s bestyrelse.