På BFBE’s generalforsamling 6. april 2022 blev administrerende direktør i Botjek A/S, Brian Slot, valgt som ny formand for BFBE’s bestyrelse. Han overtager formandsposten fra Hans-Jørgen Lorentsen fra EBAS, Energi- & Bygningsrådgivning A/S.

Brian Slot kommer dermed de næste to år til at stå i spidsen for BFBE’s arbejde for at sikre og udvikle høj kvalitet og troværdighed omkring huseftersyns- og energimærkningsordningen samt fornuftige markedsvilkår for branchen.

I forlængelse af den nye strategiplan, som blev godkendt på generalforsamlingen, bliver det i særlig grad opgaven med at få styrket kvaliteten af Sikkerhedsstyrelsens faglige dialog med virksomhederne samt et opgør med manglende kvalitet, ensartethed og omfang af styrelsens kontrolindsats på tilstandsrapportområdet, der kommer til at have den nye formands bevågenhed.

Brian Slot har været administrerende direktør i Botjek A/S siden 2018.

Botjek A/S er en landsdækkende kædevirksomhed med 17 partnerejede lokalafdelinger og er blandt markedet største udbydere af tilstands- og energimærkningsrapporter. Botjek A/S ejer desuden datterselskaberne Botjek Eltjek ApS og EK-Pro ApS, som Brian Slot også er direktør for. Sidstnævnte er det IT-selskab, som har ansvaret for energimærkningsprogrammet EK-Pro.

BFBE’s bestyrelse består ud over Brian Slot af yderligere fire medlemmer fra branchen samt BFBE’s direktør, Bjørn B. Christiansen. Bestyrelsesformanden vælges for en toårig periode.

Se medlemmerne af BFBE’s bestyrelse her.