1. juli blev Domutech nyt medlem af BFBE. Dermed er alle branchens certificerede virksomheder samlet i samme brancheforening. Direktør Christian Thysen indtræder i BFBEs bestyrelse.

Domutech er en af branchens helt store spillere med ca. 170 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger i henholdsvis København, Aarhus og Odense.

Samtidig tilhører Domutech gruppen af virksomheder, som frivilligt er virksomhedscertificerede ift. udarbejdelse af tilstandsrapporter.

Det betyder, at samtlige certificerede virksomheder i branchen nu er samlet i BFBE.

Vigtig virksomhedscertificering
Det er netop blandt BFBE hovedopgaver at sikre, at der bliver lavet en egentlig og obligatorisk virksomhedscertificering på huseftersynsområdet på samme måde, som der i dag er det på energimærkningsordningen.

En virksomhedscertificering på huseftersyn vil sikre en yderligere professionalisering af branchen, højere kvalitet af tilstandsrapporterne samt gøre huseftersynsordningen mere tryg for forbrugerne.

Det er på høje tid, at der bliver gjort op med de allersidste rester af byggeriet, hvor det er enkeltindivider og ikke virksomheder, der står til ansvar. BFBE mener derfor, at den personlige beskikkelse er en forældet konstruktion, der ikke tjener hverken de bygningssagkyndige eller forbrugerne.

Samtidig med Domutechs optagelse i foreningen, byder BFBE direktør og partner Christian Thysen velkommen i bestyrelsen.