Ny vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen skal tydeliggøre, hvilke fejl og mangler der ikke hører hjemme i tilstandsrapporten. Vejledningen er led i styrelsens særlige fokus på overrapportering – og den indeholder en del overraskelser.

Af Tinne Vestergaard Nielsen

En tilstandsrapport skal være en retvisende beskrivelse af en bygnings tilstand og må naturligvis hverken indeholde for få eller for mange skader.

Med ”Vejledning til huseftersyn. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport” fra 26. september, stiller Sikkerhedsstyrelsen skarpt på de forskellige mangler, der kan være i en bolig, men som ikke skal med i tilstandsrapporten som fx en K-skade.

Bjørn B. Christiansen, direktør i BFBE, ser positivt på, at der kommer klarere retningslinjer. Samtidig overrasker det ham, at mange af anvisningerne reelt er nye og strider mod hidtidig praksis:

OVERRASKENDE OVERRAPPORTERINGER

”Nogle af de forhold, der ikke længere skal med i tilstands-rapporterne, er år efter år gået gennem teknisk revision som K-fejl med tommelfingeren op fra teknisk revisor og et ”Ingen bemærkninger”. At styrelsen ønsker det anderledes nu, kan være klogt nok, men det gør ikke fejlene til overrapporteringer bagudrettet. I så fald har både de bygningssagkyndige og styrelsens egne tekniske revisorer været helt galt afmarcherede, og det er de alt for dygtige til,” siger han.

Han advarer derfor kraftigt mod, at styrelsen benytter anvisningerne i vejledningen som grundlag for at kigge tilbage på hele 2019’s produktion af tilstandsrapporter og vurderer overrapporteringsfrekvensen på den baggrund.

”Det vil give et forvrænget billede af niveauet. De bygnings-sagkyndige har handlet i god tro og på baggrund af mange års praksis. Det skal de ikke mistænkeliggøres for. Nu er de nye retningslinjer meldt ud og så kører vi videre ad den vej,” slutter Bjørn B. Christiansen.

Sikkerhedsstyrelsens særlige fokus på overrapporteringer blev sat i værk for at imødegå en påstand fra enkelte mindre bygnings-sagkyndige om, at de større udbydere af tilstandsrapporter skulle lave for ’hårde’ rapporter for at tækkes forsikringsselskaberne.

En påstand, der ikke blev fundet belæg for, da Deloitte i 2018 gennemførte en stor analyse for styrelsen.

Læs ”Vejledning til huseftersyn. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres i en tilstandsrapport” her.

Læs også BFBE’s nyhed om Deloitte-rapporten her.

Hvad der ikke må stå i en tilstandsrapport