De bygningssagkyndiges uvildighed påvirkes ikke af, at tilstandsrapporten bestilles via et forsikringsselskab, konkluderer Deloitte i ny analyse udarbejdet for Sikker-hedsstyrelsen. Tværtimod har rapporterne færre fejl og får færre klager i klagenævnet samtidig med, at markedet for tilstandsrapporter både er velfungerende og tilstrækkeligt konkurrencepræget til glæde for forbrugerne. Sikkerhedsstyrelsens kontrolsystem bør til gengæld styrkes.

Af Tinne Vestergaard Nielsen

Intet tyder på, at de 60 pct. af danske tilstandsrapporter, som i dag rekvireres gennem et forsikringsselskab, ikke er mindst lige så objektive og uvildige, som hvis sælger selv havde googlet sig frem til en bygningssagkyndig.

Samarbejdet mellem forsikringsselskaberne og visse større bygningssagkyndige var ellers i stormvejr i foråret, hvor de samarbejdende bygningssagkyndige blev beskyldt for at gå forsikringsselskabernes ærinde og tilpasse tilstandsrapporterne, så selskaberne pådrog sig mindst mulig risiko, når køber efterfølgende tegnede en ejerskifteforsikring.

Den kritik tilbagevises nu af en stor analyse fra Deloitte, som Sikkerhedsstyrelsen har bedt kulegrave området.

Samarbejde styrker både kvalitet og marked
”Det glæder os, at vi nu endeligt kan få lukket ned for den negative diskussion og grundløse kritik, der skaber støj hos forbrugerne. Vi hæfter os bl.a. ved analysens dokumentation af, at tilstandsrapporter fra samarbejdende bygningssagkyndige både er mere retvisende og har færre klagesager hos Disciplinær- og Klagenævnet. Det er et billede, vi genkender hos de store bygningssagkyndige med en fejlprocent, der er helt nede på 1,7% mod 11,7% hos den øvrige i branchen”, siger Bjørn B. Christiansen, direktør for brancheforeningen BFBE, der bl.a. repræsenterer de tre største udbydere af tilstandsrapporter, som alle samarbejder med forsikringsselskaber.

Samtidig understreger Deloitte i analysen, at netop samarbejdet mellem bygningssagkyndige og forsikringsselskaber har medvirket til at højne kvaliteten af rapporterne og professionaliseret branchen, så markedet for tilstandsrapporter i dag både er velfungerende og tilstrækkeligt konkurrencepræget til glæde for forbrugerne.

”Deloittes konklusioner passer godt med den ekstremt høje forbrugertillid, vi her i efteråret 2018 dokumenterede i en stor Megafon-undersøgelse af over 1.000 bolighandler. Den viser bl.a. at hele 93% af boligejerne vurderer, at den bygningssagkyndige var uvildig og neutral, da tilstandsrapporten blev lavet på det hus, de enten har købt eller solgt i løbet af det seneste år. Det kan man simpelthen ikke ønske sig bedre og det viser, at den mistro, der blev talt om i foråret, ikke har nogen bund i virkeligheden”, konkluderer Bjørn B. Christiansen.

Ønsker flere risikobaserede kontroller
Han peger på, at flere og mere risikobaserede tekniske kontroller af de bygningssagkyndiges arbejde er vejen til at opretholde og yderligere styrke ordningens kvalitet og forbrugernes høje tillid. Det er en kontrolopgave, som ligger hos Sikkerhedsstyrelsen.

”Vi forventer, at Sikkerhedsstyrelsen med rapporten i hånden nu fokuserer på deres kerneopgave, så tilliden til systemet ikke svigter pga. manglende eller utilstrækkelig myndighedskontrol”, slutter BFBE-direktøren.

FÆRRE FEJL I TILSTANDSRAPPORTER BESTILT GENNEM FORSIKRINGSSELSKABER