BFBE anbefaler i et høringssvar til Justitsministeriet, at betalingsmodellen for ejerskifteforsikringer ændres, så sælger fremover skal betale halvdelen af prisen på en ejerskifteforsikring efter købers valg. Det vil give en bedre balance mellem pris og kvalitet på markedet for ejerskifteforsikringer.

Af Tinne Vestergaard Nielsen

”Den nuværende betalingsmodel, hvor sælger indhenter et forsikringstilbud, som vedkommende så betaler 50 pct. af, favoriserer de forsikringsselskaber, der fokuserer entydigt på lav pris – typisk på bekostning af ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Det trækker kvaliteten af ordningen i en forkert retning og er i sidste ende ikke til gavn for forbrugerne, der kan risikere en ringere forsikringsdækning end forventet”, siger direktør i BfBE, Bjørn B. Christiansen.

For at sikre en forsat høj forbrugertillid til ordningen, mener BfBE, at betalingsmodellen for ejerskifteforsikringer bør laves om, så sælger i stedet refunderer køber 50 pct. af de faktiske omkostninger til tegning af ejerskifteforsikringen – dvs. af det forsikringsprodukt, som køber ender med at vælge.

”En betalingsmodel, hvor valgsituationen vendes om i forhold til i dag, vil kunne medvirke til at skabe en bedre balance mellem pris og kvalitet, så vi bl.a. undgår en situation, hvor forsikringsagenturer med fokus på pris frem for dækning får lov til at sætte sig på markedet for ejerskifteforsikringer. Det gavner hverken forbrugerne eller den generelle tillid til huseftersynsordningen. Konsekvensen så vi bl.a. sidste år, hvor Husejernes Forsikring gik konkurs,” uddyber Bjørn B. Christiansen.

Flere af Huseftersynsordningens interessenter gjorde i forbindelse med Justitsministeriets evaluering af ordningen fra marts i år opmærksom på, at den nuværende betalingsmodel for ejerskifteforsikringer er uhensigtsmæssig.

Læs BfBE’s høringssvar til Justitsministeriet her.

Brug for ny betalingsmodel for ejerskifteforsikringer