Farvel til brug af assistenter til indtastning af data samt manglende afklaring af energikonsulentens ansvar, ved fejl i prøvningsrapporter i nybyg. Det er to af de fodfejl, BFBE har påtalt i sit høringssvar til Energistyrelsen. HB2019 træder i kraft 1. september.

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny håndbog for Energikonsulenter i høring hos BFBE, som har kvitteret med et omfattende høringssvar på medlemmernes vegne.

Public affairs-rådgiver i BFBE, Tinne Vestergaard Nielsen, ser mange forbedringer i den nye HB2019, som bl.a. byder på en hel ny struktur med opdeling mellem nye bygninger, energimærkning uden bygningsgennemgang og eksisterende bygninger.

Til gengæld er hun uforstående over for den stramning ift. brug af assistenter, som Energistyrelsen lægger op til. I sit følgebrev til høringen præciserer styrelsen nemlig, at al inddatering af rapportdata fremover skal foretages af energikonsulenten selv.

METODISK DYNELØFTERI

”Det er ikke en styrelsesopgave at bedrive detailstyring af processerne ude i virksomhederne. Styrelsen skal stille kvalitetskrav, udfører markkontroller og sanktionerer ved fejl. At blande sig i, hvilke fingre, der taster hvilke oplysninger, er metodisk dyneløfteri,” siger Tinne Vestergaard Nielsen.

Hun understreger at energimærkningsordningen er en virksomhedscertificering og at det i sidste ende altså er virksomhederne – og ikke den enkelte energikonsulent – der skal stå på mål for kvaliteten af energirapporterne.

”Mig bekendt findes der ingen dokumentation for, at data tastet af assistenter skulle give ringere rapporter. Tværtimod indgår assistenter i flere virksomheders kvalitetssikring og er et led i virksomhedernes indbyrdes konkurrence til glæde for forbrugerne.”

MANGLENDE AFKLARING AF ANSVAR

Tinne Vestergaard Nielsen havde også håbet at finde en endelig afklaring af energikonsulentens ansvar i forhold til funktionsafprøvninger og trykprøver i nybyg i den nye håndbog. Men det er desværre ikke tilfældet.

Flere energikonsulenter er nemlig blevet tilkendt fejl i teknisk revision på baggrund af uregelmæssigheder i denne type rapporter.

”Det kan aldrig være energikonsulentens opgave at vurdere rigtigheden af funktionsprøvninger og trykprøver, så længe disse ifølge den udførende tekniker er udarbejdet i henhold til gældende krav. Skulle der være et generelt problem med kvaliteten af prøvningerne, er det en sag for den tilsynsførende myndighed. Det kan ikke passe, at energikonsulenten skal efterregne resultaterne for at sikre sig, at arbejdet er lavet ordentligt. Det havde vi gerne set slået fast i HB2019,” slutter Tinne Vestergard Nielsen.

Høringssvaret fra BFBE indeholder desuden en lang række andre ændringsforslag og kommentarer af teknisk karakter.

Tak til de kvalitetsansvarlige for energimærkningsordningen hos OBH Ingeniørservice A/S, Botjek A/S og EBAS, Energi og Bygningsrådgivning A/S for omfattende fagligt input.

Den nye Håndbog for Energikonsulenter træder i kraft 1. september 2019.

Læs høringssvaret fra BFBE her.