“Der er ikke nogen dokumentation for, at ejerskifteforsikringerne eller tilstandsrapporterne ikke er retvisende”. Det siger formanden for de bygningssagkyndige organisation, BfBE, Christian Hodal i en kommentar til Politikens artikel om emnet.

Huseftersynsrapporterne har en meget lille fejlprocent og ordningen er i dag en meget velfungerende ordning, der på fin vis afbalancerer de modsatrettede hensyn mellem ejendomsmægleren, der i sagens natur ønsker en blid rapport, og forsikringsselskabet, der ønsker en hård rapport.

”Vores opgave som bygningssagkyndige er at levere en saglig rapport, der kan danne grundlag for bolighandlen, og som sikrer både køber og sælger mod overraskelser efter handlen. Den rolle udfylder de bygningssagkyndige på fornem vis, og jeg kan på det skarpeste afvise, at vi går forsikringsselskabernes ærinde. Hvis de bygningssagkyndige gjorde det, ville vi meget hurtigt miste interessen hos ejendomsmæglerne”, siger formanden for de bygningssagkyndige.

”Jeg er derfor tilfreds med, at både forsikringsselskaber og ejendomsmæglere ikke kan genkende situationen, hvor de bygningssagkyndige gør andet end at levere upartiske og objektive huseftersynsrapporter”.

”Jeg har også med tilfredshed noteret, at både forsikringsselskabernes og ejendomsmæglernes organisation støtter op om den nuværende model for huseftersynsordningen. Vi husker alle ordningen for 10 år siden med høje fejlprocenter i tilstandsrapporterne og tilliden til ordningen var i bund. Den situation har den nuværende ordning taget livtag med, og vi skal for alt i verden ikke tilbage til en situation med utryghed og mistillid til ordningen”, slutter formanden for de bygningssagkyndige organisation, BfBE, Christian Hodal.”

KRITIKKEN AF HUSEFTERSYNSORDNINGEN ER OBJEKTIVT FORKERT