BfBE afholder generalforsamling 22. marts 2018 kl. 14.30.

Generalforsamlingen finder sted hos OBH, Agerhatten 25, 5220 Odense SØ.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før den fastsatte generalforsamling, jf. vedtægternes §7, stk. 2.

Senest en uge før den ordinære generalforsamling udsendes regnskab, budget samt evt. indkomne forslag og vedtægtsændringer, jf. vedtægternes §7, stk. 3.
 
Af praktiske grunde er tilmelding nødvendig. 

Send evt. forslag og tilmelding til: post@bfbe.dk