Skrevet af Hans Jørgen Lorenzen, adm. direktør i EBAS, Energi- og Bygningsrådgivning A/S og bestyrelsesmedlem i BFBE. Kronikken er tidligere bragt på Boligsiden.dk.

For mere end halvdelen af danskerne, helt præcist 55 procent, har et godt energimærke betydning for valget af bolig. Det viser en Megafonundersøgelse, som EBAS for nyligt har fået gennemført. Mange ønsker et godt energimærke, fordi det betyder lavere omkostninger til opvarmning. Sådan har det været længe, men det nye er, at hele 35 procent svarer, at de ønsker et godt energimærke af hensyn til miljøet.

Sådan ville tallene ikke have set ud for bare få år siden, tør jeg godt påstå. Jeg bygger det på de erfaringer, EBAS-rådgivere tager med hjem, når de hver dag og over hele landet besøger private og offentlige bolig- og bygningsejere.

I dag taler kunderne næsten altid også om miljø og klima. Tidligere ville samtalen snarere handle om økonomi, altså om det for eksempel kunne svare sig at isolere eller skifte vinduer. Var der ikke udsigt til en fornuftig besparelse havde det ingen interesse.

DET SKAL VÆRE NEMT

Tag ikke fejl, økonomien spiller stadig en stor rolle – og det er både godt og sundt for beslutningerne. Men i dag er det faktisk nok for flere kunder, at regnestykket går i nul, eller at der er et lille plus.

Dog gør den gode vilje det ikke alene. Hvis vi skal have nuværende og kommende boligejere til at rykke for alvor, skal vi gøre det nemt at blive grøn. Både når det kommer til overblik og finansiering. Det er en opgave, politikerne, myndighederne og vi virksomheder skal gå sammen om at løse.

Eksempelvis bør energimærkningsordningen moderniseres, så der stadig er et solidt og konkret datagrundlag for den enkelte bolig, men samtidig bør ordningen styrke indsatserne over for de nye boligejere, så langt flere energitiltag gennemføres. Det er en opgave, hvor vores branche har en central rolle ved som rådgivere at klæde boligkøberne på til at kunne træffe de rigtige valg.

Men vi må også se i øjnene, at grønne forbedringer ikke er gratis. Derfor noterer jeg med stor tilfredshed, at Forum for Bæredygtig Finans under Finans Danmark opfordrer penge- og realkreditinstitutter til at fremme udlån til bæredygtige og energieffektive ejendomme. Det sker som en af 20 anbefalinger til at gøre finanssektoren bæredygtig, som forummet netop har offentliggjort. Jeg håber, at der bliver lyttet, og at det bliver realiseret.

VI SKAL HAVE ALLE MED

Hvis vi sammen kan hjælpe en boligkøber med god rådgivning og et fornuftigt lån, er jeg overbevist om, at vi vil se mange energiforbedringer i forbindelse med, at et hus skifter ejer. Det er et oplagt godt tidspunkt at gøre det, fordi huset står tomt, og nye ejere gerne vil sætte deres eget præg på huset. Men det er kun omkring fem procent af ejerboligerne, der løbende er til salg, så det er ikke nok. Derfor har vi også en fælles opgave i at få de resterende 95 procent af de danske hjem med.

Ikke mindst fordi bygninger står for omkring 40 procent af al den energi, der forbruges i Danmark. Så får vi ikke alle bolig- og bygningsejere til at løfte i flok, så bliver det – om ikke umuligt – så i hvert fald vanskeligt at nå målet om en 70 procents reduktion af Danmarks CO2-udledning.

Formentlig vil den stigende grønne bevidsthed gøre, at en del på egen hånd beslutter sig for at gøre noget. Men jeg er ikke overbevist om, at det rækker. Så hvordan får vi resten med?

Jeg har ikke det færdige svar på, om det skal ske gennem oplysningskampagner, regulering fra myndighederne eller via andre tiltag – men det skal være nemt for ejerne. Og jeg kan sige, at vi som en af Danmarks største rådgivervirksomheder er klar til at bringe vores viden og erfaring i spil og meget gerne vil samarbejde med andre aktører. Dette så vi hurtigere og i større grad får reduceret CO2 udslippet fra bolig- og bygningsmassen. Det haster nemlig.