På mandag deltager BfBE i det første af tre arbejdsgruppemøder i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvor energimærkeordningens vigtigste aktører giver input til en revision af ordningen. Resultatet skal være et mere digitaliseret, brugervenligt og troværdigt energimærke.

I januar inviterede Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt, energimærkeordningens centrale aktører – heriblandt BfBE – til at deltage i en række arbejdsgruppemøder i forbindelse med revideringen af den eksisterende energimærkeordning. De tre arbejdsgruppemøder skal sikre, at branchens kompetencer og viden om barrierer og udviklingsmuligheder i forhold til ordningen bliver inddraget i arbejdet med at udvikle et stærkere energimærke.

En rapport fra Energistyrelsen om kvaliteten af energimærker fra 2016 påviser fejl i ca. en tredjedel af de kontrollerede mærker. Det er bl.a. baggrunden for, at ministeren nu ønsker energimærkeordningen gentænkt og udviklet, så tilliden til ordningen kan forbedres og energimærkerne i højere grad end i dag understøtter et gennemsigtigt boligmarked og medvirker til at fremme energieffektivisering.

Temaet for arbejdsgruppens første møde er: ”Hvordan opnår vi en øget tillid til kvaliteten i Energimærkeordningen? ”. Herunder: ”Hvorfor opstår der mange fejl, når bygninger energimærkes?”, ”Hvordan bringer vi fejlmængden ned?” og ”Er der behov for at ændre på metodedesign af kvalitetskontrollen i ordningen?”

BfBE deltager med tre repræsentanter og ser frem til at være med til at udvikle en endnu bedre energimærkeordning, som giver værdi for alle parter.

Temaer for de to resterende arbejdsmøder bliver: ”Hvordan øger vi brugervenligheden af energimærket?” og ”Hvordan høster vi gevinsterne ved digitalisering og øget brug af data?”

Møderne afholdes i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet henholdsvis 19. marts, 19. april og 23. maj 2018.

NYTÆNKNING AF ENERGIMÆRKET: ARBEJDET ER I GANG