BFBE’s generalforsamling afholdes i år 14. april kl. 15.00 hos BFBE, Østergade 13. 3. sal, 1100 København K.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig.

Grundet Corona-situationen vurderes det efter medlemstilmelding, om generalforsamlingen skal afholdes over Teams.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 5. april.

Senest en uge før den ordinære generalforsamling udsendes regnskab, budget samt evt. indkomne forslag og vedtægtsændringer.

Tilmelding samt evt. forslag sendes senest 5. april til: tvn@bfbe.dk

Du finder dagsorden for BFBE’s generalforsamling her.