SOM HUSKØBER ER DU SIKRET EN NEM OG HURTIG ERSTATNING, HVIS DER VISER SIG AT VÆRE FEJL I TILSTANDSRAPPORTEN

Er din bygningssagkyndige medlem af BfBE, dækker vi op til 100.000 kroner ved fejl i tilstandsrapporten. Ordningen dækker den forbruger, der får medhold i ordningens klagenævn. BfBE Garanti er gratis for forbrugerne.

ER DIN TILSTANDSRAPPORT UDARBEJDET AF ET MEDLEM AF BFBE, GARANTERER VI:

– at afgørelserne i huseftersynsordningens klagenævn følges *)
– at du får din erstatning, selvom virksomheden ikke findes længere
– at du ikke selv skal betale store selvrisikobeløb

Ønsker den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab at føre sagen videre til domstolene, gælder garantien for domstolsafgørel Save sen.

FIND EN GARANTIOMFATTET KONSULENT

Søgning efter kommune

Eller se en liste med samtlige garantiomfattede virksomheder:

Bygningssagkyndige med BfBE Garanti

ADRESSE

ØSTERGADE 13 2. SAL, 1100 KØBENHAVN K

TELEFON

+45 33 32 88 55

EMAIL

POST@BFBE.DK

CVR-nummer

29 23 25 12